Genel Bilgiler

Marmara Anesteziyoloji ve Reanimasyon 2018

 

Vizyonumuz:

   Bilgi, Beceri, Görgüsü - Donanımı Tam Anestezi Uzmanları yetiştirmek

 

Misyonumuz:

   Devlet hastanesinin hasta potansiyeliyle eğitim ve araştırmayı arttırıp, hasta bakımında kaliteli, aynı zamanda her konuda araştırma imkanına sahip hale gelmek

 

Asistan Eğitimi:

   Anabilim dalımızda gerçekleştirdiğimiz eğitim programı ile TUK-MOS çekirdek eğitim programında yer alan teorik ve klinik öğrenim hedefleri doğrultusunda, araştırma görevlilerine anesteziyoloji, yoğun bakım ve algoloji dallarında nitelikli, güncel bilgi ve donanıma sahip, mesleki becerileri en üst düzeyde edinebilecekleri, etik değerlere önem verilen eğitim vermeyi amaçlamaktayız.

   Hedeflerimiz, araştırma görevlilerimizin eğitimlerini tamamladıklarında, mesleki bilgi ve beceriye sahip, kendini mesleki anlamda geliştirmeye istekli ve özgüvenli bireyler olarak meslek hayatlarına hazırlamaktır.

   Eğitim programımızın hedef ve amaçlarına ulaşmasında, tıp fakültemizin araştırma görevlilerine yönelik verdiği eğitimler ve 98 kalite puanına sahip araştırma ve uygulama hastanemizin destekleri de bulunmaktadır.

   Anabilim dalımızda çarşamba ve cuma sabahları düzenli olarak eğitim toplantıları gerçekleştirilmektedir. Bu toplantıların içeriği yıllık olarak belirlenmekte, görev dağılımı yapılmakta ve araştırma görevlilerine bildirilmektedir. Eğitim toplantılarında anabilim dalımız öğretim üyeleri, uzman doktorlar ve araştırma görevlileri görev almaktadır. Çarşamba günleri ağırlıklı olarak mortalite/ morbidite toplantısı yapılmaktadır, cuma günleri anlatılan seminerler uzman hekimler ve öğretim üyeleri tarafından hazırlanmakta ve sunulmaktadır. 

   2015 yılından önce eğitime başlamış asistanlar için elektronik TARD asistan karnesi (www.tard.org.tr/asistankarnesi) kullanılmaktadır. 2015 yılından sonra eğitime başlamış olan asistanlar tıp fakültemizin elektronik INEMPS asistan karnesi uygulamasına geçilmiştir. Uzmanlık sınavı öncesi asistan karneleri denetlenmekte ve eksik bilgilerin tamamlanması sağlanmaktadır.

   Seminer programlarında, özellikle kısa seminer olarak adlandırılan ve araştırma görevlilerinin anlattığı seminerler belli bir kaynaktaki konu sıralaması takip edilerek yapılmaktadır. Sınavlar temel kaynakların belirli kısımlarından sorumlu tutularak yapılmaktadır. Tıp fakültesinin veritabanından anabilim dalımızla ilgili olan kitap ve yayınlara uaşım mümkündür. Ayrıca anabilim dalımızın e-posta grubu bulunmaktadır; güncel literatür ve kitaplar bu yolla tüm klinik çalışanları ile paylaşılmaktadır.


Bu sayfa Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı tarafından en son 27.11.2018 14:47:15 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM