Lisans Programı

Dönem III

Her eğitim öğretim yılında ‘’Management of pain’’ adlı teorik ders ve ‘’Temiz eller modülü’’ anlatılır.

 

 

Dönem IV

Anesteziyoloji ve Reanimasyon stajı Erişkin Cerrahi Hastalıklar ve Girişimsel Uygulamalar staj programının alt bölümü olarak gerçekleştirilmektedir.

Cerrahi Hastalıklar ve Girişimsel Uygulamalar staj programının genel öğrenim hedefleri:

1. Çocukluk ve yetişkin dönemi cerrahi hastalıklarıyla ilgili bilgileri bütünleyerek karşılaşılan problemleri / durumları analiz etme, çözüme yönelik karar ve öneri oluşturma yollarını anlama

2. Temel klinik ve girişimsel becerilerde yeterlik kazanma

3. Hasta ve hastalık süreci ile sağlık bakımı süreci yönetimini anlama

4. Hasta ve yakınlarıyla, birlikte klinik deneyim yaşadığı sağlık ekibiyle etkin iletişim kurma, işbirliğine ve ekip çalışmasına açık olma

5. Mesleki, toplumsal ve bireysel değerleri gözetme ve bu değerlere uygun davranış geliştirme

6. Sağlık sistemleri ve politikalarını eleştirel olarak değerlendirerek sağlık uygulamaları sırasında hasta ve toplum yararını gözetme

7. Reflektif düşünme ve uygulama becerilerini geliştirme, sürekli bireysel/

mesleki gelişime açık olma olarak belirlenmiştir.

 

Bir eğitim öğretim yılında 4 grup staj yapmaktadır. Erişkin Cerrahi Hastalıklar ve Girişimsel Uygulamalar stajı her bir grup için 6 hafta sürmektedir. Her grup Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bilim Dalıyla ilgili teorik derslerini ortak olarak almakta, pratik uygulamalarını ise 6 haftalık sürenin on altışar günü 2 grup halinde yapmaktadırlar.

 

Teorik dersler İngilizce’dir ve aşağıdaki konular anlatılmaktadır:

1. Introduction and orientation to anesthesia

2. Anesthesia and patient preparation

3. Intravenous anesthetic agents

4. Inhalational anesthetic agents

5. Intravenous fluid therapy

6. Muscle relaxant agents for anesthesia

7. Monitoring

8. Sepsis

9. CPR

10. Arterial blood gas analysis

 

 

Anesteziyoloji stajı beceri hedefleri şunlardır:

1. Yüz maskesi ile ventilasyon (En az 5 adet)

2. Laringeal maske yerleştirme (En az 5 adet)

3. Endotrakeal entübasyon (En az 7 adet)

4. İntravenöz girişim (En az 5 adet)

5. İntraarteriyel girişim (En az 1 adet)

6. Monitörizasyon (En az 15 adet)

7. Serum hazırlama (En az 20 adet)

8. İlaç hazırlama (En az 20 adet)

 

Öğrencinin gerçekleştirdiği işlemler Anesteziyoloji Stajı beceri yeterlilik formuna ve Erişkin Cerrahi Hastalıklar ve Girişimsel Uygulamalar stajı asistan karnesinde kayıt altına alınır ve imzalanır. 6 Haftalık staj sonunda tüm gruba uygulanan çoktan seçmeli sınavdaki soruların 18 adetini Anesteziyoloji ve Reanimasyon Bilim Dalı’ nın soruları oluşturur.

 


Bu sayfa Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı tarafından en son 15.02.2022 14:22:02 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM